OTURMA VE ÇALIŞMA İZNI İŞLEMLERI

OTURMA VE ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİ

OTURMA VE ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİ

ÇALIŞMA İZNİ

Türkiye Cumhuriyeti Kanunu 6735 sayılı Yabancıların Çalışma İzni Kanunu uyarınca çalışmak isteyen yabancıların çalışma izni alması gerekmektedir. Yabancı Şubeden alınmış en az altı (6) ay süreli ikamet tezkeresi (Öğrenim amacı hariç) sahibi olan yabancıların işverenleri Çalışma Bakanlığa online Çalışma izni başvuruyu müşterileriz adına yapar ve titizlikle takibini yaparız. Yurt dışı başvurularında ise, uyruğunda bulunduğu ülkedeki T.C. dış temsilciliğine giderek çalışma vizesi başvurusunda bulunması ve oradan kendisine verilecek olan 16 haneli referans numarasını bize bildirmesi, bu referans numarasını kullanarak online Çalışma izni başvurusu yapar takibini yaparız.

OTURMA İZNİ

Yurt dışından Türkiye gelen yabancı uyruklu vatandaşların kaçak duruma düşmemeleri için vize süresinin son 10 gün içerisinde Göç İdaresi Başkanlığına online olarak başvuru yapıp randevu almaları gerekmektedir. Şirketimiz en uygun sigorta şirketi ile anlaşmış sigorta ve randevu alma konusunda yabancı uyruklu vatandaşlara yardımcı olmaktadır.

DUYURU

Turizm Amaçlı Kısa Dönem İkamet İzni Uygulaması

Covıd-19 Pandemisi sebebiyle ülkelerine çıkış yapamayan ve ülkemizde vize/vize muafiyet veya ikamet izni süreleri sona eren ve yeni ikamet izni alamayarak düzensiz duruma düşen yabancıların eğitim, sağlık gibi temel hizmetlere erişimleri hususunda mağduriyet yaşadıkları tespit edilmiş olup  “turizm amaçlı ikamet izni kısıtlaması” uygulaması Covid-19 Pandemisi sebebiyle 08.09.2020 tarihinden itibaren askıya alınmıştır.

      Bu Kapsamda;

  1. 01.01.2020 tarihinden sonra, uygulama kapsamında turizm amaçlı kısa dönem ikamet izni talepleri reddedilen yabancıların turizm amaçlı yeni tarihli başvurularının valiliklerce genel hükümlere göre değerlendirileceği, 
  2. Turizm amaçlı kısa dönem ikamet izni başvurusunda bulunan ve başvuruları henüz sonuçlandırılmamış olan yabancıların hâlihazırdaki talepleri valiliklerce değerlendirilecek olup aynı gerekçe ile yeni başvuru yapamayacakları,
  3. 01.01.2020 tarihinden sonra vize/vize muafiyeti veya ikamet izni süreleri dolan ve turizm amaçlı kısa dönem ikamet izni başvurusunda bulunmayan yabancıların başvuru yapmaları durumunda başvurularının valiliklerce genel hükümlere göre değerlendirileceği,
  4. 01.01.2020 tarihinden sonra uygulama kapsamında turizm amaçlı ikamet izni talepleri reddedilen ve yeni tarihli bir ikamet izni başvurusunda bulunan ya da uygulama kapsamında turizm amaçlı kısa dönem ikamet izni kısıtlamasına tabi olup 01.01.2020 tarihinden sonra başvuru yapmayarak vize/ikamet ihlalinde olup ikamet izni başvurusunda bulunan yabancıların başvuruları, başvuru tarihi esas alınarak 492 sayılı Harçlar Kanununun 6 sayılı tarifesi uyarınca aşılan sürenin kapsadığı süre için hesaplanacak harcın bir kat fazlasını ödemeleri kaydıyla değerlendirileceği hususları,
  5. Söz konusu düzenleme sadece turizm amaçlı kısa dönem ikamet izni başvurularında geçerli olacağı, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda belirtilen diğer ikamet izni türlerini kapsamadığı,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: https://www.goc.gov.tr/turizm-amacli-kisa-donem-ikamet-izni-uygulamasi