Çocuk Hakları

Çocuk Hakları

BEN ÇOCUĞUM HAKLARIM VAR !

Çocuk hakları; hem kanunen hem de ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu  yaşama, sağlık, eğitim, bakım, fiziksel ve psikolojik her türlü kötüye kullanım için korunma haklarının tanımlanmasında kullanılan bir terimdir.

Temel Çocuk Hakları Nelerdir ?

1. Yaşama ve Gelişme Hakkı

Yaşama hakkı diğer tüm hakların temelini oluşturur. Devletler çocuğun sahip olduğu bu temel hakkı korumakla yükümlüdür. Gelişme hakkı ise çocuğun sahip olduğu tüm bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim süreçlerini kapsamaktadır.

2. Sağlıklı Yaşam Hakkı

Tüm çocukların sahip olduğu sağlıklı yaşam hakkı da devlet tarafından korunmaktadır. Tüm sağlık hizmetlerinden; tedavi ve iyileştirme hizmetlerinden koşulsuz olarak faydalanabilmektedir.

3. Eğitim Hakkı

Eğitim hakkı da yaşama hakkı gibi çocuğun sahip olduğu en temel haklardan biridir. Çocuk zihinsel eğitimi dışında bedensel, duygusal, sosyal ve ahlaki eğitimi de son derece önemlidir. Çünkü, eğitim çocuğun gelişimine ket vuran en önemli engellerden biridir.

4. Barınma Hakkı

Çocuğun sahip olduğu bir diğer temel hak ise barınma hakkıdır. Çocuk, güvenli ve uzun süreli barınma sağlayabileceği bir ortama ihtiyaç duyar. Barındıkları yerin sahip olduğu özellikler de çocuğun ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olmalıdır.

5. Bakım Hakkı

Çocuğun doğumundan itibaren bakımını üstlenen kişi bakıcı sıfatına sahip olur. Çocuğun sahip olduğu en temel haklardan biri de bakım hakkıdır. Kendi ailesi içindeki bakım hakkı dışında çocuk devletin sağladığı bakım haklarına da sahiptir. Ve bu haklar belirli yasalarla korunmaktadır. Bu yasa dahilinde çocuğun mümkün olan en iyi sağlık ve bakım hizmetini alması zorunludur.

Benzer İçerikler

Eleman Arıyorum İş Arıyorum