Hasta Bakıcısı

Hasta bakıcısı ihtiyaç duyulan durumlarda hastaya bakmakla yükümlü olan meslek grubu şeklinde tanımlanabilir. Hasta bakıcısı; fiziksel ve psikolojik olarak hastanın bakım sürecini yürütmekle yükümlüdür. Hasta bakıcısı olan bir kişi, tıbbi eğitimlerini tamamlamış ve deneyimli bir şekilde profesyonelce mesleğini yapmalıdır. Kalite İnsan Kaynakları; ihtiyacınız olan durumlar için sizlere hasta bakıcısı bulmada rehberlik ederek; hasta bakımı ile ilgili bilmeniz gereken bilgileri aktaracaktır.Hasta Bakıcısı Arıyorum

Bakıcı, ameliyat sonrası destek gereksinimi duyan, yatağa bağlı, yaşlı veya kişisel bakımını gerçekleştiremeyecek durumda olan hastaların yanında bulunan bir profesyoneldir. Doktor ve hemşirelerin talimatı doğrultusunda hastanın kaldığı odanın ilaçlarını, kişisel bakımını, ihtiyaçlarını ve temizliğini takip eden kişilere bakıcı denir.

Ailede hasta biri, zor durumda olan yaşlı ya da engelli biri varsa bakıcı denilen referans kişilere güveniriz. Bakıcı kelimesi aynı zamanda yaşlı, engelli veya zor durumda olan bir kişiye ” bakım sağlayan kişi ” olarak da çevrilebilir. Bu kişi, ücretsiz olarak ve mesleki alanı dışında, çocuklarına, ebeveynlerine veya engelli veya kendi kendine yetemeyen diğer aile üyelerine yardım eden kişidir.

Bakıcılar zamanlarının ve hayatlarının çoğunu kırılgan insanlara adarlar. Genellikle ayrılan saatler haftada 15 ila 25 arasında değişir. Bakım sağlayıcıların, bakım ihtiyacı olan hastaları için titizlikle yerine getirmeleri gereken bir dizi görev bulunur. Bunlar; banyo yapma, giyinme, kişisel bakım ve tuvalet gibi günlük yaşam aktivitelerinin yanı sıra yemek hazırlama, hafif ev işleri, ulaşım ve refakat gibi diğer hizmetlerde de yardım sağlar. Ayrıca kronik sağlık sorunları veya engelli kişiler için özel bakım da sağlayabilirler. Hasta bakıcılar genellikle müşterinin ihtiyaçlarına bağlı olarak yarı zamanlı veya tam zamanlı olarak işe alınır.

Hasta Bakıcısı Nedir?

Hasta bakıcısı, yaşlı ya da çeşitli hastalık nedeniyle yardım ve bakıma ihtiyaç duyan hastalıkları ya da yaralanmaları olan kişilere bakmak ile mesleğini yerine getiren kişidir. Tıbbi bilgiler ile ilgili görevleri yerine getirmekten ve hasta olan kişiye yardım etmekten daha fazlası anlamına gelmektedir. Hastanın yaşam kalitesi üzerinde önemli etkisi olabilecek bir meslek grubu olarak nitelendirilmektedir.

Hasta Bakıcısı Nasıl Olmalıdır?

Hasta bakıcısı nasıl olmalıdır sorusunun cevabı hem tıbbi yeterliliğe sahip olmak hem de vicdanen insani özellikleri taşımak olarak özetlenebilir. Deneyimli ve profesyonel hasta bakıcısı olmanın yanı sıra; sabırlı, güven verici, iyi bir iletişime sahip ve otokontrollü olmak gibi pek çok özelliği de taşımalıdır.

Hasta bakıcısı ve bakıma muhtaç olan hasta arasındaki ilişkiyi Kalite İnsan Kaynakları olarak en şeffaf biçimde açıklayacağız. Bu sayede; size uygun hasta bakıcısı arayış sürecinizde doğru bir yönlendirme gerçekleştirmiş olacağız.

 1. Güven ve Emniyet 

  Bazı durumlarda hastalar, zorunlu olduğunu bilseler bile yardım alma ya da bakıma muhtaç olma durumundan pek fazla hoşlanmazlar; bu nedenle de özellikle söz konusu giyinme ya da banyo yapma gibi kişisel bakım ihtiyaçları olduğunda, asgari düzeydeki yardımı ve bakımı kabul etmekte zorlanabilirler. Ancak bir hasta, kendisine bakmakla yükümlü olan hasta bakıcısına güven duyduğu zaman genellikle ihtiyaç duyduğu yardımı almaya daha müsait olur.

  Ek olarak hastanın bakıcı konusunda yaşadığı stres, rahatsızlık ya da uyum konusunda zorlanma durumu da iyileşme çabalarını ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu sebeple bakıma muhtaç olan yaşlıların ve hastaların çevrelerinde kendilerini güvende hissetmeleri hayati önem taşır.

  Erdoğan ve arkadaşlarının(2023) belirttiği üzere; strese karşı hassasiyeti yüksek ve başa çıkma kaynakları daha az olan bakım verenler, zaman içerisinde stres seviyesinde artış yaşayabilmektedir (Ozcelik ve Erdogan, 2022; Wilborn-Lee, 2015). Bu nedenle bakım verenin, yaşadığı zorlukla başa çıkma yeteneği ve inançları büyük ölçüde fiziksel, duygusal, psikolojik iyi oluşunu ve verdiği bakımı etkilemektedir (Chronister, Chan, Sasson-Gelman ve Chiu, 2010; Gallagher ve ark., 2011; Haley ve ark., 1987).

 2. Sosyal İlişki / Sosyal Ortam Bakıma muhtaç olan yaşlı ya da hasta, evde veya hastanede ise sosyalleşmesi de sınırlı ölçüde olabilir. Bakıcıyla olumlu bir ilişki kurabilmek sadece duygusal açıdan değil hastanın arkadaşlık ihtiyaçlarında da büyük ölçüde bir fark oluşturabilir. Konuşmak gibi iletişimin olduğu aktiviteler, herhangi bir zihin geliştirici iş yapmak ya da el işi yapmak ve diğer aktiviteler özellikle yaşlılar için önemli zihinsel gelişim sağlar. Hasta bakıcıdan da hasta ile böyle bir ilişki kurması beklenir.
 3. Açık iletişim 

  Utangaç duygusu, korku ya da çekinme gibi çeşitli nedenlerden dolayı bazı bakıma muhtaç yaşlılar, hastalar sağlık ya da diğer endişelerini bakıcılarıyla paylaşmaktan çekinebilirler. Bakıcıyla kurulan güçlü bir ilişki sayesinde tedavi dahil psikolojik süreç de iyileşme gösterir. Bakıcı ile kurulan açık ilişkinin bu yönü, yaşlı ya da hastanın aile üyeleriyle yakın ilişkileri eğer yoksa herhangi biriyle iletişim kurmuyorsa çok önemlidir. Hasta bakıcısı daima bakmaktan sorumlu olduğu kişiyle açık iletişim içinde olmalıdır.

 4. İyi Kişilik Özellikleri Bir şekilde yaralanma, yaş ilerlemesi ya da hastalık nedeniyle kısa süreli bakıma ihtiyaç duyan hastaların, eğer stres, duygusal rahatsızlık veya sosyal olarak izole olma durumundan etkilenmezlerse daha hızlı iyileşebilecekleri bilinmektedir. Ancak bunun da ötesinde genellikle demans gibi hastalıklara sahip hastaların kişiselleştirilmiş, pozitif bakım aldıklarında fizyolojik ve bilişsel testlerde daha iyi ve çabuk gelişmeler gösterdiği oldukça açıktır. Dolayısıyla şefkatli ve iyi kişilik özelliklerine sahip bakıcılar hastalıkları tam olarak tedavi etmese dahi bir sonraki iyileşme adımı için büyük gelişme göstermesine yardımcı olabilirler.

  Hasta bakıcısının iyi kişilik özelliklerine sahip olması; hastanın ruhsal sağlığı açısından önemli rol oynamaktadır. Erdemli, merhametli, şefkatli, yapıcı kişilik özelliklerine sahip hasta bakıcılar; bakıma muhtaç hasta için büyük bir şanstır.

Hasta Bakıcısının Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir?

Daha önce de belirttiğimiz gibi bakım sağlayanın görev ve sorumlulukları, hastanın ihtiyaç duyduğu bakımın düzeyine bağlı olacaktır. Bazı hastalar yatılı bakıma ihtiyaç duyabilirken bazıları sadece günlük işlerde yardıma ihtiyaç duyabilir.

Herhangi bir durum için hasta bakıcısı arıyorsanız özellikle dikkat etmeniz gereken sorumluluklar şu şekilde sıralanabilir:

Kişisel Bakım Görevleri 

 • Banyo yapma ihtiyacının karşılanması
 • Ağız sağlığı ve hijyenin sağlanması
 • Pansuman bakımının yapılması
 • Saç Bakımı ve Tıraş gibi ihtiyaçların giderilmesi

Özel Bakım Görevleri 

 • Besleme tüpünün bakımı
 • Hastanın idrar ya da yemek torbası bakımı
 • Pansumanlar ya da çeşitli yara bakımı
 • Ameliyat sonrası evde rehabilitasyon desteğinin sağlanması
 • İlaç yönetimi ve ilaçların takibi
 • İnsülin saatlerinin takibi
 • Hareketlilik Yardımı (hareket ederken destek olma, yönlendirme)
 • Toplu taşıma kullanımı gerekliyse yönlendirme ve yardımcı olma
 • Arkadaşlık, sürekli ve açık iletişim halinde olma
 • Ev işleri  (yemek yapma, temizlik, işe alım sürecinde konuşulan sorumluluklar)

Hasta Bakıcıları İle Yapılabilecek Aktiviteler 

Yukarıda sıralanan sorumluluk ve görevlere ek olarak, hastanın mutlu ve ilgili olduğundan emin olmak için bakıcının yapabileceği başka aktiviteler de vardır. Bu aktiviteler, hastayla birlikte çeşitli bakıcı aktiviteleriyle gerçekleştirilebilir. Bu aktivitelerin hepsinin  her hastaya uygun olmayabileceğini ancak herkes için bir şeyler yapılabileceği unutulmamalıdır.

Fiziksel Aktivite

Fiziksel hareketler ve egzersiz denildiğinde; aktivitelerin yorucu ya da hasta için zor olması gerekmez. Aslında egzersizin güvenli olduğundan emin olmak için hastadan sorumlu hekime danışmak iyi bir fikir olacaktır. Hasta yatalaksa ya da fiziksel aktivite yapamıyorsa birlikte yapılabilecek pek çok aktivite bulunmaktadır. 

Hasta ve bakmaktan sorumlu bakıcı aktiviteleri için bazı fikirler şunlar olabilir:

 • Dışarıda ya da parkta yürümek
 • Yoga ya da esneme hareketleri yapma
 • Yüzme
 • Yemek pişirme gibi birlikte vakit geçirme
 • Bahçe işleri ya da toprak ile uğraşma
 • Egzersiz Videolarına eşlik etme
 • Dans etme

Bilişsel Faaliyetler

Hastanın bilişsel faaliyetlerde bulunması, beynin farklı bölümlerinin, özellikle de yaratıcılığın ve problem çözmenin iyiye gitmesine yardımcı olabilir. Hasta ya da bakıma muhtaç kişi fiziksel aktivite yapamıyorsa bulmacalar ve diğer zihin çalıştırıcı seçenekler onlar için daha uygun olabilir.

Hasta ile birlikte yapabileceğiniz, zihinsel gelişime katkı sağlayan bazı bilişsel aktiviteler:

 • Tablo ya da resim yapmak
 • Yetişkinlere yönelik boyama kitapları ile boyama yapmak
 • Sanat ve El işi işleriyle uğraşmak
 • Çapraz bulmaca ya da gazete bulmacaları çözmek
 • Örgü örmek 
 • Yapboz oyunları 

Şeklinde sıralanabilir. Özellikle zihin gelişimi için bu aktiviteleri yapmak oldukça faydalı olacaktır.

Sosyal Aktiviteler

Bakıcılar bir hastaya ya da bakıma muhtaç kişiye bakımdan çok daha fazlasını sağlamaktadır. Yeri geldiğinde arkadaşlık sağlarlar. Ek olarak yaşlıların zihinsel ve duygusal konforlarını artırmak için düzenli olarak sağlıklı sosyal etkileşimlere ihtiyaçları vardır. Hastanın düzenli olarak gerçekleştirdiği bir aile ziyareti yoksa başkalarıyla sosyal olarak etkileşim kurmasının başka yolları da vardır. Bu yollar şu şekilde sıralanabilir:

 • Başkalarıyla tanışma, sosyalleşme, sosyalleşebilecek alanlarda vakit geçirme
 • Hastanın yaş aralığındaki kişiler ile yukarıdaki bilişsel ve fiziksel aktiviteleri yapmak için teşvik etme, insanlar arasında köprü kurma
 • Yemek pişirme, örgü örme, boyama, heykel gibi kurslara ya da workshoplara katılma.

Bazı hastalıklarda hasta bakıcısı tüm bu sorumlulukları yerine getirmelidir. Örneğin demans gibi; hafif evrede; hastalarda ilerleyici özellikte günlük yaşamı etkileyen unutkanlıklar, konuşma sırasında doğru kelimeleri bulmada güçlük, eşyaların yerini hatırlamakta güçlük ve hatırlatıcı liste yapma gibi belirti ve davranışlar görülür. Yeni tanınan yabancıların isimleri unutulabilir, dalgalı seyreden bellek bozukluğunda yakın bellek kaybı ön plandadır ve uzak hafıza görece korunmuştur. Konuşma akıcılığı etkilenir ve özellikle karmaşık konularda sözcük bulma zorlaşır. İş ve ev yaşamı sürdürülebilirdir, hesap yapmada, kompleks finansal aktivitelerde, uygun elbise seçiminde zorlanma olabilir. (akt. Akyar, 2011)

Bir hasta için bakıcı bulmak, hastanın zihinsel ve duygusal sağlıkları açısından kritik öneme sahip olabilir. Hastanın bir zamanlar aktif bir yaşam tarzı ve sosyal yaşamı varsa bu hastalık ve bakıma muhtaç olma durumu oldukça zorlayıcı olabilir. Böyle durumlarda bakıma ihtiyaç duyarlar. Eğer herhangi bir sebepten dolayı bakım sağlayamıyorsanız yardıma ihtiyacınız varsa Kalite İnsan Kaynakları aracılığıyla profesyonel bakımı düşünmenin zamanı gelmiş olabilir.

Hasta Bakıcısı Fiyatları 2024

Hasta bakıcısı fiyatları 2024 yılında; beklenti ve ihtiyaçlarınıza ek olarak hastanın durumuna göre değişiklik göstermektedir. Temel olarak fiyatlar asgari ücretten başlamaktadır. Gün ve saat bazlı çalışma modellerinde bu fiyat değişiklik gösterecektir.

Kalite İnsan Kaynakları; hasta bakıcısı bulmanız için sizlere profesyonel ve deneyimli çalışanlarla rehberlik edecektir.

KAYNAKÇA

Akyar ÖGDİ. Demanslı Hasta Bakımı ve Bakım Modelleri. HUHEMFAD. 2011;18(2):79-88.

Erdoğan, N., Talhaoğlu, D., & Bektas, O. (2023). KRONİK HASTALIĞA SAHİP KİŞİLERE BAKIM VERENLERİN STRES DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Selçuk Sağlık Dergisi, 4(3), 469-486.

Hasta Bakıcısı ile ilgili ilanlar

Hasta Bakıcısı ile ilgili yazılar

06/01/2023
0 Comments

Hasta Bakım Sertifikası

Hasta Bakıcı Sertifikası Nasıl Alınır? Hasta bakıcılığı yapmak için sertifika almak istediğinizde bu ...

Aradığınız personel, eleman veya bakıcı için telefon numaranızı bırakmanız yeterli.

İletişim bilgilerinizi bırakın biz size ulaşalım.