Araba Tamir Kalite İnsan Kaynakları

Teknik Eleman 

Teknik eleman, kurum ve kuruluşların belirli alanlarda ihtiyaç duyduğu teknik faaliyetleri gerçekleştiren yetkin personeldir. Çeşitli dallarda uzmanlığa sahip olan bu personeller, yetkinliklerini çalışmaları ve aldıkları eğitimler sonucunda kazanır. Dolayısıyla teknik personel hizmeti verenlerde tecrübe düzeyi etkin rol oynar.

Şirketlerin dönemsel veya sürekli gereksinimlerine göre hizmet verenler teknik personeller, düzenleme ve iyileştirme işlemlerinde görev alır. Bununla beraber bu tür çalışanlar yönetici grubuna dahil değildir. İş hayatının her alanında zaman zaman ihtiyaç duyulan teknik çalışanlar, oldukça geniş bir meslek koludur. Teknik eleman olarak hizmet veren meslekler hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar bu yazı içerisinde!

Teknik Eleman Nedir?

Ağırlıklı olarak üretim faaliyetlerinde rol alan çalışma gruplarına teknik eleman adı verilir. Hizmet verenler arasında mühendis ve mimarlar gibi akademik eğitim almış bireylerle beraber usta-çırak ilişkisine dayalı olarak yetkinleşen teknik personeller de bulunur. Dolayısıyla bu tür çalışanların çeşitli sektör ve iş dallarından ortaya çıktığı söylenebilir.

Üretim, düzenleme ve iyileştirme işlemlerinde aktif rol oynayan teknik elemanlar, belirli bir yetkinlik düzeyinde hizmet vermelidir. Kişinin görev alacağı alanda ilgili eğitim süreçlerinden geçmiş olması veya deneyime bağlı tecrübe kazanması önemlidir. Böylece hizmet süresi boyunca verimli ve nitelikli bir çalışma ortaya koymuş olur.

Teknik Eleman Ne İş Yapar?

Geniş bir iş sahası olan teknik eleman, pek çok farklı sektörde hizmet vermeye uygundur. Bununla beraber mesleki gelişim ve işe alım süreçlerinde kişinin yetkinliğe sahip olduğu alanların ve sorumluluklarının detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. İşte teknik personellerin başlıca çalışma alanı ve sorumlulukları:

  • Görevli olduğu saha veya alanda yürütülen faaliyetleri düzenli ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi
  • Diğer iş kollarında yer alan teknik personellerle koordine olarak planlı hareket edilmesi
  • Çeşitli faaliyetler esnasında ortaya çıkan hata ve arıza gibi problemler için gerekli bakım ve onarım çalışmalarının yapılması
  • Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek yeniliklere adapte olmak
  • Faaliyetler sırasında tespit edilen eksiklik ve problemlerin düzenli aralıklarla yöneticilere raporlanması
  • Mühendis veya tıbbi destek sağlayan personeller için piyasa sürülecek ürünlerin mevzuata uygunluğunun denetlenmesi
  • Verilen yönergelere ve sorumluluklara uygun bir şekilde hareket ederek verimli bir çalışma ortaya koyulması

Teknik eleman, çalıştığı iş sahasına bağlı olarak farklı sorumluluklara sahip olabilir. Bu nedenle çalışanın değerlendirilmesi sürecinde şirket içindeki rolü ve başarısı göz önüne bulundurulur.

Teknik Eleman İş İlanları

Teknik eleman iş ilanları hem kuruluşlar hem de adaylar için sıkça araştırılan bir konudur. Kalifiye adayların doğru şirketlerle eşleştirilmesini kapsayan bu süreçte aracı hizmetlerle çalışmak oldukça etkilidir. Bu noktada Kalite İK tarafından sunulan güvenli ve nitelikli aracılık hizmeti ile çalışmak avantaj sağlar. Şirketlerce oluşturulan ilanlara adaylar hızlı ve pratik şekilde ulaşabilir ve başvuru yapabilir.

Teknik Eleman Görevleri Nelerdir?

Kurum ve kuruluşlarda teknik eleman olarak işe alınan çalışanların görevi aktif faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak, yöneticilere düzenli rapor vermek ve üretimde rol almaktır. Mavi yakalı olarak da bilinen bu personellerin oldukça geniş bir iş sahası ve görev skalası bulunur. Dolayısıyla teknik personellerde alandan alana görev ve yükümlülükler değişkenlik gösterir.

Sorumlu Teknik Eleman Nedir?

Aynı alanda hizmet veren diğer çalışanlara kıyasla farklı görevlere sahip sorumlu teknik eleman, firmanın ürettiği ürünlerin ilgili mevzuatlara uygunluğunu kontrol eder. Ağırlıklı olarak mühendis ve kimyagerlerden oluşan bu grup, akademik alanda yetkinliğe sahip olan endüstriyel iş gruplarından meydana gelir. Sorumlu teknik personellerin düzenli olarak üst mercilere rapor sunması gerekir.

Sorumlu teknik eleman olarak görev yapan çalışanların maaş ortalaması diğer gruplara göre daha yüksek miktarlara çıkabilir. Bu durumun temel nedeni akademik eğitim temelinde, belirli mevzuatlara uygun olarak test ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmeleridir. Endüstriyel üretim alanında çalışan firmalar için bu iş grubunun önem arz ettiğini belirtmekte fayda vardır.

Teknik Eleman Kimdir?

Hizmet verdikleri alanda akademik eğitim veya usta-çırak ilişkisine dayalı olarak belirli bir yetkinliğe ulaşan hizmet kolunun çalışanlarına teknik eleman denir. Üretimin çeşitli dallarında hizmet veren bu çalışanlar, görevlerine ve yetkinliklerine göre pek çok farklı sınıfa ayrılır. Ürünlerin geliştirme, üretim, denetim ve raporlama süreçlerinde teknik personellerin aktif rol aldığı söylenebilir.

Teknik Eleman ile ilgili ilanlar

Teknik Eleman ile ilgili yazılar

Aradığınız personel, eleman veya bakıcı için telefon numaranızı bırakmanız yeterli.

İletişim bilgilerinizi bırakın biz size ulaşalım.