İş Kadını & Holding

Üst Düzey Yönetici Asistanı

Üst düzey yönetici asistanı, bağlı olduğu kişinin günlük iş ve şahsi takvimlerini takip ederek sorumluluklarını tamamlar. Yerine getirdiği görevler ile yöneticiye kolaylık sağlayan asistan, yüksek temsil becerisi ve yabancı dil kullanımı gibi yetkinliklere sahiptir. Üst düzey yönetici asistanı olarak görevlendirilen her eleman, kişinin ihtiyaçlarına özel olarak seçilir ve alınır.

Bir şirket bünyesinde üst düzey yönetici asistanı olmak için sertifikasyon eğitimi almak gerekir. Aynı zamanda kişinin bildiği diller, iletişim ve yönetim becerileri kapsamında değerlendirilmesi de alım sürecinin parçasıdır. Dolayısıyla yalnızca sertifikasyon programları değil; adayın bireysel gelişim düzeyi ve yeniliklere açık olması gibi kriterler de bu pozisyonda çalışabilmek için önemlidir.

Üst düzey yönetici asistanı olmak için fakültelerin ilgili bölümlerinden diploma sahibi olmak önemlidir. Bu noktada Halkla İlişkiler, Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Uluslararası İlişkiler gibi bölümler arasından tercih yapılması mümkündür. Tercümanlık ve dil bölümleri aracılığıyla uluslararası düzeyde yer alan çalışmalara katılım sağlanabilir. İletişim alanındaki bölümler aracılığıyla da alan hakkında eğitim alınmış olur.

Yönetimin müşteriler ve çalışanlarla arasındaki köprü sayılan üst düzey yönetici asistanı, çalışmaların sürdürülebilirliği için kilit rol oynar. Bu nedenle seçim sürecinde doğru adaylara ulaşılması ve işe alım yapılması oldukça önemlidir. Üst düzey yönetici asistanı alımı için önem arz eden tüm noktaları yazı içerisinde bulabilirsiniz.

Üst Düzey Yönetici Asistanı Ne İş Yapar?

Küçük, orta ve büyük boyutlu her türden şirket için önem arz eden üst düzey yönetici asistanı, çalışma planının çıkarılması ve işleyiş sürecinde yer alır. Görev bakımından yönetimde bulunan yetkilinin asiste edilmesine dayalı sorumluluklara sahiptir. Personelin iş içerisinde yükümlü olduğu başlıca noktalar şunlardır:

 • Yöneticinin rutin takvimini düzenleyerek görüşme, toplantı ve diğer işleri planlar.
 • Departmanla bağıntılı olan telefon hattı aracılığıyla müşterilerle iletişimi güçlendirir.
 • İşleyiş bakımından yapılan yönetimsel değişiklikleri ilgili iş kolu veya departmana ulaştırmakla yükümlüdür.
 • Koordinasyon sürecinde ortaya çıkan problemlere çözüm odaklı yaklaşımlar sergiler.
 • Çalışma düzeninin verimliliği hakkında analizler yapar. Hazırladığı raporları yönetime düzenli aralıklarla sunar.
 • Yöneticiyle beraber toplantılara katılım sağlar. Görüşmelerde önemli olan konuları not olarak tutar ve rapora döker.
 • İş yolculukları dahilinde yönetici ile seyahatlere çıkar. Seyahat süresince plan ve programların sekteye uğramadan devam etmesini sağlar.
 • dil bilgisi aracılığıyla uluslararası çalışmalarda tercümanlık hizmeti sunar. Aynı zamanda şirketin adına bilgi aktarımı yapar.

Üst düzey yönetici asistanı, çalıştığı şirkete göre farklı görevleri de yerine getirebilir. Örneğin, büyük çaplı bir kuruluşta ise finans departmanıyla ilintili yükümlülüklere de sahip olabilir. Dolayısıyla asistanın çalışmalar yönetimin ihtiyaçlarına göre belirlenir.

Üst Düzey Yönetici Asistanı Nasıl Olunur?

Üst düzey yönetici asistanı olmak için ilk adım sertifikasyon eğitimlerine katılmaktır. İçerik bakımından işin işleyiş sürecini detaylı bir şekilde aktaran üst düzey yönetici asistanı sertifikası ile yeterlilik düzeyine erişilebilir. Bununla beraber iş bulmak için sertifika yeterli değildir. Aynı zamanda yetenekler, mezun olunan bölüm ve geçmiş tecrübeler de işe alım sürecinde etkilidir.

Köprü niteliği gören asistan için iletişim konusu oldukça önemlidir. Diksiyon ve iletişim üzerine alınan detaylı eğitimler, asistanlık sürecinde önem arz eder. Önemli olan bir diğer nokta ise Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünden mezun olmaktır. Halkla ilişkiler ve kamu yönetimi ile bağlantılı olan bu meslekte iletişim üzerine bilgi birikimine sahip olunması avantaj sağlar. Diplomanız sayesinde iş bulma olasılığınız artar.

Üst düzey yönetici asistanı olma sürecinde ilgili yan dallardan geçiş kolaylık sağlar. İletişim ve kamu alanları üzerine tecrübe sahibi bireylerin bu meslekte ilerlemesi ve başarıyı yakalaması daha kolaydır. Geçmiş bilgi birikimiyle beraber işi kavrama süreci daha hızlı gerçekleşir. Bu sayede iş hayatında başarılı bir çalışma sergilemeniz mümkün hale gelir.

Üst Düzey Yönetici Asistanı Görev ve Sorumlulukları Neler?

Her üst düzey yönetici asistanı yükümlü, olduğu kişinin ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı görev ve sorumluluklara sahiptir. Aynı zamanda tüm asistanlar tarafından takip edilen genel geçer yükümlülükler de vardır. İşte başlıca üst düzey yönetici asistanı görevleri:

 • Yöneticinin takvimini ve telefonlarına yapılan çağrıları takip eder. Randevu taleplerini kişinin uygunluğuna göre planlayarak iletişim sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıkları önler.
 • Düzenlenen iş seyahatleri ve toplantılarına katılım sağlayarak önemli noktalarda not alımı gerçekleştirir. Sunum gibi konularda teknik açıdan destek sağlar.
 • Yönetim tarafından alınan kararları takip ederek ilgili departmanlarla iletişim kurar. Böylece güncellemeler ve yapılması gerekenler hakkında onları bilgilendirir.
 • Şirketin müşterilerini, kargo takip işlemlerini ve gelen telefonları takip etmekle yükümlüdür. Görüşmeler dahilinde planlama ve yol haritası oluşturur. Yöneticinin aylık, haftalık ve yıllık plan takvimini oluşturur.
 • Birkaç farklı dilde konuşma yetkinliği sayesinde yabancı müşteri ve ortakların şirketle olan görüşmelerini düzenler. Böylece uluslararası düzeyde olan organizasyonlara iletişim kolaylığı sunar.
 • Toplantı saatlerini düzenleyerek görevli personellere iletişim kanalları aracılığıyla haber verir. İletişim esnasında diksiyon kurallarına uygun bir şekilde hareket eder.
 • Farklı sahalarda yürütülecek görüşmeler için şirket bünyesinde seyahat eder. Yöneticiyle beraber toplantılara katılarak sürece katkı sağlar.
 • Yöneticinin yoğun olduğu dönemlerde planlama açısından yardımcı olarak krizlerin ortaya çıkmasını önler.

Tüm bu maddelere bakıldığında üst düzey yönetici asistanı tarafından görevlendirilenlerin iş takibi ve yöneticiyi asiste etmekle yükümlü olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla bu pozisyonlarda çalışacak birisi için yabancı dil ve etkili iletişim becerisi ön koşuldur.

Üst Düzey Yönetici Asistanı Maaşlar

Belirli mesai saatleri içerisinde çalışan üst düzey yönetici asistanı, kurumun ana departmanında görevlendirilir. Yöneticinin takviminin takip edilmesi ve iletişimde aracılık görevi görmesi nedeniyle bu tip elemanlar iş hayatında önemli bir yere sahiptir. Aylık kazançları da buna oranla avantajlıdır.

Yönetim için köprü görevine sahip üst düzey yönetici asistanı maaşları oldukça yüksek rakamlara ulaşmaktadır. Bu meslek dalında hizmet verenler, yetkin personel konumunda olmalarından ötürü kazanç bakımından avantajlıdır. Aynı zamanda şirkete bağlı olarak ek fırsat ve imkanlara da sahip olmaları mümkündür.

Üst düzey yönetici asistanı aylık kazançları hakkında detaylı bilgi almak ve iş fırsatlarını değerlendirmek üzere Kalite İK altyapısındaki ilanları değerlendirebilirsiniz. Marka ve adaylar arasında aracı niteliği gören bu ilanlar, firmaların ihtiyaçları dahilinde oluşturulur. İş tanımı kısmında bu gereksinimlere göre adaydan ne tip çalışmalar yapması beklendiğini görebilirsiniz.

Üst Düzey Yönetici Asistanı Olmak İçin Hangi Eğitimler Alınmalı?

Üst düzey yönetici asistanlığı yapmak isteyenlerin öncelikle üniversitelerin “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü” veya iletişim fakültesinin ilgili bölümlerinden tercih yapabilir. Bu sayede diploma kapsamında çalışma hayatlarında devam edebilirler. İlerleyen dönemde katılacakları sertifika programlarında konuları daha hızlı kavrayabilirler. Asistanlık alanında hizmet vermek için kalifiye konuma yükselmiş olurlar.

Uluslararası hizmet veren bazı şirketlerde çalışmak için İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık gibi bölümlerden mezun olunması gerekir. Bu bölümlerden diploma sahibi olunmasa dahi bu alanda çalışmak isteyenlerin ikincil bir dil için eğitim alması önemlidir. Dil bilmenin avantajı ile uluslararası düzeyde iş fırsatları yakalanabilir. Böylece daha yüksek tutarlarda kazanç sağlaması mümkün olur.

Avantaj sağlayan ek imkanları değerlendirdikten sonra formasyon niteliğindeki sertifika eğitimleri değerlendirilmelidir. Her adayın sahip olması gereken bu eğitimler, yürütülecek çalışmalar hakkında detaylı bilgi edinilmesini sağlar. Aynı zamanda müşterilere yaklaşım, planlama ve sorunları nitelikli biçimde çözme yeteneğinin geliştirilmesine katkıda bulunur.

Üst Düzey Yönetici Asistanı Sertifikası

Özel kurs ve enstitüler aracılığıyla üst düzey yönetici asistanı sertifikası alabilirsiniz. Bununla beraber mesleği kazançlı bir şekilde yapmak için 2. dil bilgisine sahip olmalısınız. Eğitim yerlerinde alacağınız etkili iletişim teknikleri, protokol kuralları ve resmi yazışmalar gibi derslerle çalışma sürecinde izleyeceğiniz yolu öğrenirsiniz. Böylece bilgi birikimi bakımından diğer adayların önüne geçmiş olursunuz.

Alan bilgisini kapsayan eğitimlerin yanı sıra, Microsoft Office gibi yazılımsal sertifika programlarına da katılım sağlayabilirsiniz. Teknolojinin gelişimiyle iş yönetimi ve planlama süreci, dijital sistemlere entegre edilmiştir. İş hayatında bu tip programların bilinmesi sıklıkla talep edilen bir konudur. Dolayısıyla yönetim ve asistanlık konumunda çalışacakların bu programları mutlaka öğrenmesi gerekir.

Düzenlenen yan eğitimlerden sonra üst düzey yönetici asistanı sertifikasını almak üzere eğitim programlarına kayıt olabilirsiniz. Bununla beraber yan eğitimlere dahil olmadan da sertifikasyon kurslarına başlayabilirsiniz. Bilgi birikimi açısından avantaj sağlamak istiyorsanız yan programları mutlaka değerlendirmelisiniz.

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi Nedir

Üst düzey yönetici asistanlığı eğitimi; etkili iletişim, Microsoft Office yazılımlarının kullanımı, kriz durumlarında çözüm üretimi, iş yönetimi ve planlaması gibi derslerden oluşur. Eğitimin temel amacı, bu sektörde hizmet vermek isteyen bireylere işin içeriğini ve gerekliliklerini aktarmaktır. Sertifika programı olarak sunulan bu eğitimleri tamamlayanlar, özgeçmişlerine ekleme yaparak iş başvurularında avantaj sağlar.

Eğitimleri çeşitli kurs merkezleri ve enstitüler üzerinden belirli bir ücret karşılığı almak mümkündür. Program seçim sürecinde MEB onaylı kursları seçmeniz size kamu kurumlarında avantaj sağlayacaktır. Eğitim veren kuruluşun şartlarına bağlı olarak dersleri tamamladıktan sonra yeterlilik sınavlarına tabii tutulabilirsiniz.

Üst düzey yönetici asistanlığı eğitiminde alanla iç içe olan iletişim ve yönetim konuları üzerinde durulur. Yalnızca bu pozisyon için değil, farklı alanlarda da önem arz eden konular; diğer iş kollarına katılımda avantaj sağlar. Dolayısıyla edindiğiniz sertifikayı diğer ilgili pozisyonlara başvururken de sergileyebilirsiniz. Program dahilindeki kazanımlarla başarıyı yakalarsınız.

Program sonunda alınan sertifikayı ömür boyu kullanmanız mümkündür. Hem bilgi birikimi açısından hem de özgeçmişe sunduğu artı bakımından güçlü olan sertifikalar, tecrübelerinizi belgelendirmenizi sağlar. Bu sayede iş başvuru sürecinde geçmiş tecrübelerinizi ortaya koymanız ve olumlu geri dönütler almanız mümkün hale gelir.

Üst Düzey Yönetici Asistanı Olmak için Hangi Yetenekler Gereklidir?

Üst düzey yönetici asistanı olmak isteyenlerde aranan iletişim ve yönetim temelli yetenekler bulunur. Aktif ve yoğun çalışma hayatına ayak uydurarak başarıyı yakalamanız sahip olduğunuz yeteneklere bağlıdır. Bu tür asistanlarda aranan başlıca özellikler şunlardır:

 • Kriz durumlarında aktif ve etkili biçimde çözüm üretebilme
 • Müşteri veya personellerle iletişim kurarken diksiyon kurallarına uygun hareket edilmesi
 • Konuşma/yazma bakımından ileri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olması
 • Üniversitelerin ilgili alanlarından ön lisans veya lisans diploması bulunması
 • Sorumlu olduğu çalışmaları planlı ve programlı bir şekilde takip etmesi
 • Seyahat engeli gibi kısıtlayıcı sorunlara sahip olmaması
 • Organizasyon yönetimi hakkında bilgi birikimi bulunması

İlanlarda ve iş görüşmelerinde öne çıkan bu nitelikler, alanda hizmet verecek üst düzey yönetici asistanı için oldukça mühimdir. Kişinin iletişim ve organizasyon yeteneğine bağlı gelişimiyle beraber diğer üst düzey yönetici asistanı adaylarının önüne geçmesi mümkündür.

Üst Düzey Yönetici Asistanı ile ilgili ilanlar

Üst Düzey Yönetici Asistanı ile ilgili yazılar

Aradığınız personel, eleman veya bakıcı için telefon numaranızı bırakmanız yeterli.

İletişim bilgilerinizi bırakın biz size ulaşalım.