Yoğun Bakım Hemşiresi

Yoğun bakım hemşiresi; ağır ya da ciddi durumda olan hastaların bakımından sorumlu olan meslek grubudur. İngilizce’ de karşılığı “ critical care nurse” ; kritik bakım hemşiresi olan bu meslek grubunun aslında tamamıyla kritik durumdaki hastaların bakım ve tedavisinden sorumlu olduğunu söyleyebiliriz.

Yoğun bakım hemşireliği; alanında en zorlu birimlerden biridir. Bu gruptaki hemşireler; ağır durumda ve hatta vefatı beklenen hastalarla iç içe olmanın yanı sıra; bu hastaların yakınlarına da psikolojik ve duygusal destek sağlamaktadır.

Yoğun bakım gibi ölüm ile iç içe olan birimlerde hastalarla sürekli vakit geçiren hemşirelerin, bakım verdikleri hastaların “ölmek zorunda olan bir varlık” olduğunu düşünmeleri onları derinden etkilemektedir (akt. Yurtseven ve ark. , 2022).

Yoğun bakımda bulunan hastaların yakınları genellikle bilinçsiz ya da acısı nedeniyle mantıklı düşünemeyecek durumda olabilir. Her ne kadar zor olsa da; bu noktada yoğun bakım hemşirelerinin rehberliği, yakınların korku ve endişelerini azaltma, süreçle ilgili doğru yönlendirme gibi sorumlulukları da bulunmaktadır.

Kalite İnsan Kaynakları olarak bu yazımızda sizlere yoğun bakım hemşiresi görev ve sorumlulukları ile ilgili doğru bilgiler vereceğiz. Bu sayede hastane ortamı dışında evde bakıma muhtaç kritik durumdaki hastalarınız için de yoğun bakım hemşiresi arayışınız da profesyonel destek sağlayacağız.

Yoğun Bakım Hemşiresi Ne Yapar?

Yoğun bakım hemşiresi üniversitelerin dört yıllık sağlık fakültelerinden mezun olan meslek grubudur. Poliklinik hemşirelerine ek olarak; durumu kritik olan hastalarda bakım ve tedavi sürecini yürütür. Hastane ortamında bir ya da daha fazla yoğun bakım hastası ile ilgilenebilir. Ev ortamında bakıma muhtaç yoğun bakım hastasının ise kapsamlı tedavi sürecini yürütür.

Yoğun bakım hemşiresi ne yapar sorusunun cevabı hastanın durumu, yoğun bakım hemşiresinin uzmanlığı gibi noktalarda değişiklik gösterse de; temel olarak ciddi ve ağır durumdaki hastanın tüm tedavisinden sorumludur.

Hemşireler, genellikle ölüm ile sık karşı karşıya geldikleri yoğun bakım ünitelerinde çalışmak istememektedir. Bu durum ölümü yaklaşan hastaya bakım veren hemşirelerin kendini yetersiz ve başarısız hissetmesinden kaynaklanabilmektedir (akt. Yurtseven ve ark. , 2022).

Yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin bu nedenle hem tıbbi olarak hem de psikolojik ve duygusal olarak yeterli olabilmesi gerekmektedir. Oldukça zor bir alan olan yoğun bakımda; hemşirenin de sorumlulukları fazla olacaktır.

Genel olarak kalp hastalıkları, felç, travmatik kazalar, solunum ya da organ yetmezlikleri hastalıklarında bakıma muhtaç hastalara gerektiğinde 24 saat bakım sağlamaktadır. Ani müdahale gerçekleştirebilmeli ve yakından takip edebilmelidir. Soğukkanlılık olarak nitelendirdiğimiz karakteristik özelliğin bu meslek grubunda fazlasıyla olması gerekir. Bu sayede inisiyatif alma, hızlı çözüm bulma ya da panik olmadan süreci yürütebilmek mümkün olur.

Ek olarak yoğun bakım hemşiresinin sosyal ve iletişim becerisi de kuvvetli olmalıdır. Bu sayede bilinci açık hasta ve diğer hasta yakınları ile sağlıklı bir iletişimde olarak kendi duygusal durumunu da olumlu etkileyebilir.

Damar içi ilaçların uygulanması, kalp ya da böbrek rahatsızlıklarının yakından ve dikkatli takibi, pansuman gerektiren durumlarda takip ve uygulama, hastanın tahlil ve test sonuçlarının düzenli izlenmesi, beslenmenin ve hatta idrarın takip edilmesi gibi çok kapsamlı görev tanımı bulunmaktadır.

Yoğun bakımda genellikle ağır hastaların olması; yoğun bakım hemşiresinin takip yapacağı ve dikkat edeceği noktaları da artırır. Örneğin bir kalp hastasının sürekli nabız kontrolünün gerçekleştirilmesi, böbrek hastalarında cilt renginden idrara kadar takibe alınması bu örneklerden birkaçıdır.

Ölmekte olan hastaların bakımı sırasında hemşireler, hasta ve ailesi ile olumlu iletişim kurma, semptom kontrolünü sağlama, yaşam kalitelerini artırma ayrıca psikolojik ve sosyal destek verme sorumluluklarına sahip olduklarını unutmamalıdır (akt. Yurtseven ve ark. , 2022).

Yoğun bakım hemşireleri çok kapsamlı ilaç bilgisine sahip olmalıdır. Hayati tehlikesi olan hasta grubu ile ilgilenen bu hemşireler için 1 miligram dahi çok ciddi önem taşımaktadır.

Öte yandan yoğun bakım hastaları genel olarak cihazlara bağlı kalmaktadır. Bu hasta gruplarında yoğun bakımdan sorumlu hemşirenin; tıbbi cihaz bilgisi de oldukça iyi olmalı ve bu konuda hiçbir şeyi gözden kaçırmamalıdır.

Bir diğer önemli konu ise yoğun bakım sağlayan hemşirelerin hastalar ile oldukça yakın olmalıdır. Tüm bakım hemşirenin sorumluluğunda olduğu için bu dönemde aile yakınlarından bile daha yakın ilişki kurulur. Beslenmeden idrara kadar takip edilen bu süreçte hasta mahremiyeti de yoğun bakım hemşiresi için görev ve sorumluluklar arasındadır.

Yoğun bakım ünitelerinde genellikle bilinci kapalı, ventilatör desteğinde ve sedasyon uygulanan hastalar yattığı için, hastanın mahremiyetini korumak ve sürdürmek sağlık profesyonellerinin ve özellikle hemşirelerin önemli bir sorumluluğudur (Gencer ve Karakoç Kumsar, 2020; Mersin ve Bayrak Kahraman, 2019; Timmins ve ark., 2018).

Yoğun bakım birimleri stres yaratan birimlerdir ve hastalar ile yoğun ve sürekli iletişim halinde olan hemşireler için duygusal yük getirmektedir. Yoğun bakım birimlerinde yatan hastaların yoğun duygusal/ruhsal desteğe gereksinimi bulunmaktadır (akt. Baksi ve Edeer, 2020).

Hasta bilinci açık ise yoğun bakım sağlayan hemşire; hasta ile iyi bir iletişim kurmalıdır. Bu sayede tedavi sürecinde de psikolojik süreçte de olumlu gelişmeler kaydedilebilir. Hasta bakım kalitesi artar ve hemşire de daha iyi bir psikoloji ile hastanın bakım sürecine destek olur.

Oldukça hassas bir süreçten geçmekte olan yoğun bakım hastalarının hastane ortamında bakımı yapılabileceği gibi uygun bir yoğun bakım hemşiresi ile evde de bakım sağlanabilir. Kalite İnsan Kaynakları evde yoğun bakım hemşiresi ihtiyacınız olduğunda başvurabileceğiniz profesyonel desteği sizlere sağlamaktadır. Alanında uzman evde yoğun bakım hemşiresi arıyorsanız bizlerle iletişime geçmeniz halinde hastanızın bakımını sağlayacak bir çalışan bulmaktayız.

Evde Yoğun Bakım Hemşiresi

Evde yoğun bakım hemşiresi; tam olarak hastanede bakım sağlayan hemşirelerin görev tanımına sahiptir. Bazı hasta durumlarında hastanın evde tedaviye devam etmesi gerektiğine karar verilebilir. Bu noktada gerekli tüm bakımı sağlayan ve bunu ev ortamında gerçekleştiren kişilere evde yoğun bakım hemşiresi denilmektedir.

Evde yoğun bakım hemşiresi olmak; hastanede yoğun bakım hemşiresi olmakla hemen hemen aynı görev ve sorumlulukları beraberinde getirir. Farklılık gösteren şeyler; ortam, ilaç ya da ekipman farklılığı olabilir.

Evde Yoğun Bakım Hemşiresi Ne Yapar?

Yazımızın buraya kadar olan kısmında da bahsettiğimiz gibi; evde yoğun bakım hemşiresi olan bir hemşire hastanedeki görev ve sorumlulukların tamamını gerçekleştirmektedir. Evde bakım sağlamak üzere çalışılan hemşire saatlik ya da haftanın her günü çalışabilir. Hastanın durumuna göre bu durum değişiklik göstermektedir.

Ev ortamının hasta için uygun hale getirilmesi, ekipmanların ya da ilaçların hastane ortamındaki düzen ve yeterlilikte olması, sterilizasyon gibi koşulların sağlanması öncelikli hazırlık aşamasıdır.

Evde bakım sağlayan yoğun bakım hemşiresi hastadaki tüm semptom, hayati durumların detaylı olarak raporlanması, incelenmesi, takip edilmesi ve akabinde doktorun bilgilendirilmesini öncelikli olarak yapmalıdır.

Düzenli olarak testlerin, tahlillerin ya da tıbbi görüntülerin takibi yapılmakla beraber; tedavi planının ev ortamına uygun şekilde gerçekleştirilmesinden de sorumludur. Ekipman ve ilaçların da durumu sürekli kontrol edilmeli; gerekli bakımlar ve tedarikler sağlanmalıdır.

Evde bakım sağlayan yoğun bakım hemşiresi olmak hastane ortamına kıyasla daha az yorucu ya da yıpratıcı olabilir. Hastanın ev konforunda olması, aile yakınları ile bir arada bulunması hasta ve hemşirenin psikolojisi için olumlu etki gösterebilir.

Evde Yoğun Bakım Hemşiresi Maaşları 2024

Evde yoğun bakım hemşiresi maaşları 2024 yılında hastanın durumu ve bakım süresi göz önünde bulundurularak değişiklik göstermektedir. Asgari ücretten fazla maaş ortalaması olduğunu söylemek mümkündür.

Evde yoğun bakım hemşiresi için bir arayışınız varsa Kalite İnsan Kaynakları olarak sizlere alanında uzmanlaşmış, tecrübeli ve profesyonel desteği sağlayabilecek kişileri birlikte bulabilmekteyiz. Yoğun bakımda bakıma ihtiyacı olan hasta süreçleri oldukça hassas olduğundan; bakım sağlayacak kişilerin doğru kişiler olması da oldukça önemlidir. 

KAYNAKÇA

Akçoban S, Güngör S. Yoğun bakım hemşirelerinin bakım verici rollerine ilişkin tutumları ve iş doyumları. mkutfd. 2022;13(47):332-4.

Baksi A, Durmaz Edeer A. Yoğun Bakım Hemşirelerinin Duygusal Emek ve Genel Sağlık Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. HUHEMFAD. 2020;7(2):130-7.

Olğun, S., & Türk, G. (2023). Yoğun Bakım Hemşirelerinin Hasta Mahremiyetini Koruma ve Sürdürme Durumlarının Değerlendirilmesi. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 6(3), 591-598. https://doi.org/10.38108/ouhcd.1217950

Yaman Aktaş Y, Koraş K, Karabulut N. Yoğun Bakım Hemşirelerinin Teknolojiye İlişkin Tutumları. HUHEMFAD. 2017;4(2):36-48.

Yurtseven Ş, Arslan S, Deniz Doğan S, Gezer D, Kaya P, Bulut Özsezer MS. Yoğun Bakım Hemşirelerinde Ölüm Algısı. KSÜ Tıp Fak Der. Temmuz 2023;18(2):1-9. doi:10.17517/ksutfd.1093065

Yoğun Bakım Hemşiresi ile ilgili yazılar

Aradığınız personel, eleman veya bakıcı için telefon numaranızı bırakmanız yeterli.

İletişim bilgilerinizi bırakın biz size ulaşalım.