26 Ekim Hasta Hakları Günü

26 Ekim Hasta Hakları Günü

Birey olarak sahip olduğumuz en temel hak yaşama hakkıdır. Sahip olduğumuz bu hak sağlıklılık hali isteyen ve bunun devam edebilmesi için aynı zamanda sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeyi de içinde barındırır. Hasta hakları dediğimiz zaman ise, yalnızca hasta olan ve tedavi altında olan bireylerin hakları gibi düşünülerek yanlış bir algı oluşturulmaktadır. Hasta hakları dediğimiz zaman sağlıklı ve hasta bireylerin sağlık hizmeti alırken sahip olduğu haklardan bahsedilmektedir.

26 Ekim Hasta Hakları Günü her yıl kutlanmakta, bireyleri sahip olduğu haklar konusunda bilinçlendirmeyi, bilgilendirmeyi, hasta-hekim-sağlık kuruluşu üçgeni arasındaki doğru ilişkiyi oluşturabilmeyi hedeflemektedir. Ülkemizde de bu gün ile ilgili olarak çeşitli seminerler verilmekte, basın aracılığı ile bilgilendirmeler yapılmaktadır. Sağlık kuruluşlarının çoğu bu özel gün ile ilgili olarak gerçekleştirdiği aktiviteleri hasta hakları ofisi tarafından yürütmektedir.

Günümüzde hemen hemen her sağlık kuruluşunda bulunan Hasta Hakları Ofisi, hastanın sahip olduğu haklar konusunda bilgilendirilmesi, haklarının korunması, hasta-hekim-sağlık kuruluşu üçgeninde çıkan sorunların çözümlenmesi için oluşturulmuştur. Hasta genelde savunmasız ve korunmasız olan taraftır. Özellikle sağlıkla ilgili konularda bireylerin hassasiyetleri ve de gerginlikleri düşünüldüğünde bazen hasta ve hekim arasında bazen de hasta ve sağlık kuruluşu arasında problemler çıkabilir. Bu noktada kişinin haklarını biliyor olması oldukça önemlidir. Haklarınızı biliyor ya da bilmiyor olabilirsiniz ancak her ne olursa olsun bir sıkıntı yaşadığınızda Hasta Hakları Ofisinden destek alabileceğinizi unutmayın.

Peki, hasta olarak haklarım nelerdir?

Hasta Hakları yönergesi Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış ve bireylere sunulmuştur. Bu yönerge üzerinden baktığımız zaman her birimizin eşit olarak sahip olduğu haklar şu şekildedir;

 1. Her bireyin eşit olarak sağlık hizmetine ulaşabilme hakkı: Her birey eşit olarak sağlık hizmetine ulaşabilme hakkına sahiptir. Dini,dili,ırkı,cinsiyeti fark etmeksizin eşit sayılmak zorundadır.
 2. Sağlık kuruluşunu kendi başına seçme ve değiştirme hakkı: Birey hangi sağlık kuruluşunda tedavi görmek ya da muayene olmak istediğini kendi seçebilir.
 3. Sağlık personellerini seçme ve değiştirme hakkı: Birey kendisine sağlık hizmeti verecek olan hekim ve personelleri kendisi seçme hakkına sahiptir. Aynı zamanda kişinin sağlık personeli hakkında bilgi edinme hakkı da bulunmaktadır.
 4. Mahremiyet (Gizlilik) hakkı: Kişinin sahip olduğu en önemli haklardan birisi de mahremiyet hakkıdır. Hasta kendisine uygulanan tedaviden, konulan tanıya kadar sağlık süreci ile ilgili olan her bilginin gizli tutulması hakkına sahiptir. Hastanın rızası olmadan kendisi ve hastalığı ile ilgi hiçbir bilgi yakınları ile paylaşılamaz.
 5. Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı: Birey hastalığının herhangi bir evresinde uygulanan ya da uygulanacak olan tedaviyi reddedebilir ya da durdurabilir.
 6. Uygulanacak herhangi bir müdahale için rıza ve izin hakkı: Hastaya uygulanacak tüm işlemler ve de müdahaleler için sağlık personelleri hastanın bizzat rızasını almak zorundadır.
 7. Saygınlık görme hakkı: Her bireyin eşitlik çerçevesi içinde saygınlık görerek, özenli, gülerek yüzle ve şefkatle hizmet alma hakkı vardır.
 8. Dini vecibelerini yerine getirme hakkı: Sahip olunan imkânlar içerisinde hastalar dini vecibelerine yerine getirme konusunda herhangi bir kısıtlamaya maruz bırakılamaz.
 9. Bilgi ve bilgilendirilme hakkı: Kişi kendi sağlık durumu, sağlık kuruluşlarındaki hizmetler, tedaviler, hizmetlerden nasıl yararlanabileceği gibi konularda bilgi edinme hakkına sahiptir.
 10. Refakatçi bulundurma ve ziyaret hakkı: Sağlık kuruluşlarının belirlediği düzen ve sıklık ile hastalar yanlarında refakatçi bulundurabilir ve ziyaret edilebilir.
 11. Sürekli hizmet hakkı: Bu hak kişiye ihtiyaç duyduğu süre boyunca sınırlandırılamaz şekilde tedavi olma ve sağlık hizmeti alma hakkı sunmaktadır.
 12. Güvenlik hakkı: Hastanın güvenli bir ortam içerisinde sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı bulunmaktadır.
 13. Şikayet ve tazminat hakkı: Fiziksel, psikolojik ya da maddi zarar gören hastalar sağlık kuruluşunu ya da sağlık personelini şikayet etme ve tazminat talep etme hakkına sahiptirler.

Sağlık her birimiz için en kıymetli şeydir. Çoğunlukla onu kaybedene kadar kıymetini çokta anlaşılmaz. Ancak kaybettiğimizde ise, her birey din, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce fark etmeksizin aynı şartlarda, aynı güvenilirlikte, aynı yeterlilikte sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir. Hasta-hekim-sağlık kuruluşu üçgeni arasındaki ilişkilerin en düzenli, doğru ve kaliteli şekilde yürütülmesi hem hastanın hem hekimin hem de sağlık kuruluşunun haklarının korunmasına olanak sağlayacaktır.

Hasta olarak haklarımızı bildiğimiz, farkına vardığımız ve bilinçlendiğimiz sağlık dolu günler diliyorum.

Benzer İçerikler

Eleman Arıyorum İş Arıyorum