Hasta Hakları Konusunda Bilmeniz Gereken 11 Madde !

Hasta Hakları Konusunda Bilmeniz Gereken 11 Madde !

1) Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı

Kişilerin ırk, din, dil, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde her türlü sağlık hizmetlerinden faydalanma, hizmet alma hakkı vardır.

2) Bilgilendirme ve Bilgi İsteme Hakkı

Her türlü sağlık hizmeti ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili bilgileri sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

3) Sağlık Kuruluşu ve Personelini Seçme ve Değiştirme Hakkı

Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, mevzuat ile belirlenmiş usüllere uyulmak şartıyla sağlık personelini serbestçe seçme, değiştirme ve başka doktorların görüşlerini öğrenmeye hakkı vardır.

4) Mahremiyete Saygı Gösterilmesi

  • Hastanın; sağlık durumu, muayene, teşhis ve tedavi süreci ile ilgili tüm değerlendirme ve işlemlerin gizlilik içerisinde yürütülmesini,
  • Tıbben bir sakıncası yoksa yanında bir yakınının bulunmasını,
  • Tıbbi müdahele sırasında, tedavi ile ilgisi olmayan kişilerin orada bulunmamasını,
  • Tıbbi önem arzetmediği sürece hastanın özel hayatına müdahale edilmemesini,
  • Sağlık harcamalarının kimin tarafından karşılandığı, konularının gizli tutulmasını kapsar.

5) Tüm Bilgilerin Gizli Tutulması

Hukuki ve ahlaki yönden geçerli ve haklı sebebe dayanmaksızın hastaya zarar verme ihtimali bulunan bilginin ifşa edilmesi, personelin ve diğer kimselerin hukuki ve cezai sorumluluğunu da gerektirir.Hukuki ve gereçerli bir sebep olmadığı sürece, kişiye zarar verme ihtimali bulunan bilgilerin gizli tutulmasını kapsar. Bilgilerin açığa vurulması durumunda hukuki ve cezai işlem başlatılabilir.

6) Reddetme, Durdurma ve Rıza Hakları

Kişinin tıbbi müdahalelerin kendi onayına bağlı yapılması, tedaviyi reddetme ve tedavinin durdurulmasını isteme hakkı vardır. Organ ve doku alınması, tıbbi araştırma, aile planlaması hizmetleri, gebeliğin sona erdirilmesi durumlarına kişin rızası mutlaka alınmalıdır.

7) Güvenliğin Sağlanması

Tüm sağlık kurum ve kuruluşları hastaların, hasta ziyaretçi ve refakatçilerinin can ve mal güvenliklerini korumak adına gerekli tüm tedbirleri almak zorundadır.

8) Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma Hakkı

Kurum ve kuruluşlarca alınan karar ve kurallara uymak koşuluyla hasta ziyaretleri kabul edilir. Yine bu kurallar çerçevesinde; tedavi sırasında gerektiği ölçüde, hastaya yardımcı olmak ve yanında bulunmak üzere refakatçi bulundurulabilir.

9) İnsani İhtiyaçlara Saygı Gösterilmesi

Kişilerin saygılı, güler yüzlü, nazik bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, rahatsız edici tüm etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

10) Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme Hakkı

Sağlık kurumunda ki imkanlar çerçevesinde kişilerin dini vecibelerini yerine getirme hakkı vardır.

11) Müracaat, Şikayet ve Dava Hakları

Tüm bu hasta ve yakınlarının haklarının ihlali durumunda kişilerin; müracaat, şikayet ve dava açma hakları vardır.

Benzer İçerikler

Eleman Arıyorum İş Arıyorum