fbpx

Gerçek Bir Aile Olabilmek

gerçek aile olabilmek

Aile tanım olarak, evlenme ve kan bağı ile meydana gelen, aralarında akrabalık ilişkisi bulunan, çoğunlukla aynı evde yaşayan fertlerden oluşan ve bu fertlerin sosyal, kültürel, fiziki ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı en temel toplum birimidir. Aile, hem toplumun hem de bireylerin gelişimi açısından oldukça önemlidir. Bir ailenin içerisinde yer almak özellikle kişinin temel duygusal ihtiyaçlarını karşılaması, güvende hissetmesi, gelişmesi ve tamamlanması açısından büyük önem taşır.

Genel olarak aile yapılarına bakıldığında kimi mükemmel şekilde işlerken kimi de oldukça zorlu ve problemli bir şekilde işlemektedir. Temelde iyi bir aile olabilmek, hem ailenin hem de aile içerisinde yer alan bireylerin ihtiyaçlarının giderilebilmesi için bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Yani aileyi aile yapan bazı temel yapı taşları vardır, bu taşlar doğru şekilde yerleştirilmezse aile dağılmaya yatkın bir hal alır.

Peki, iyi bir aile olabilmek nasıl mümkün olur?

  • Sevgi. Bir ailenin temel yapı taşı sevgidir. Sevgi temelli kurulmuş bir ailenin farkını anlamak oldukça kolaydır. İlk başta bir araya gelen çiftler arasında sevgi olmalıdır ki aileye katılacak gelecek fertler de bu sevgi bağı ile büyüyüp gelişebilsinler. Bir birini seven ebeveynlerin bulunduğu bir aile içinde büyüyen çocuklar, en temel ihtiyaçlarını yani sevgi ihtiyaçlarını doyurmuş olacaklardır.
  • Saygı ve Önemseme. Bir ailenin en önemli temellerinden bir diğeri de saygı ve önemsemedir. Bu aile içerisinde yer alan tüm bireylerin büyük-küçük fark etmeksizin bir birlerinin duygu, düşünce ve davranışlarına saygı duyması, bir birini anlamaya çalışması ve bir birine değer vermesi anlamına gelmektedir. Bir birinin beklenti ve isteklerini önemsemek, her aile bireyinin ihtiyaçlarını eşit düzeyde karşılamakta bir ailenin iyi bir yapıya sahip olabilmesi açısından önemlidir.
  • Güven. İyi bir aile birliği sağlamak açısından aile fertleri arasında sağlam bir güven bağı oluşması oldukça önemlidir. Bireylerin bir birlerine koşulsuz ve derin bir şekilde güvenmeleri aile içerisinde meydana gelecek kaygı, endişe, şüphe gibi can sıkıcı durumları ortadan kaldıracaktır. Bu güven bağı yalnızca eşlerin ilişkisinde değil çocuklarla olan ilişkilerde de önemli bir yere sahiptir. Ebeveynleri tarafından güven duygusu kazanan çocuklar ileriki zamanlarda da daha kaliteli bir yaşama sahip olacaklardır.
  • İletişim. Aile bireyleri arasındaki iletişimin sağlıklı, açık, net ve doğrudan olması önemlidir. Her aile ferdi kendi duygu ve düşüncelerini yargılanmayacağını bilerek açık ve dürüstçe ifade edebilmelidir. Açık iletişime sahip olan aileler çok daha sağlıklı ve doğru bir ilişki düzenine sahiptirler. Kapalı iletişim içerisinde olan aileler ise, daha çok savrulmaya ve dağılmaya meyilli olurlar.
  • Değerler ve kurallar. Her ailenin kendine has bir değerler ve kurallar bütünü vardır. Sahip olan değerler anne-babanın önceki yaşantılarından getirdikleri ve kendilerince yeniden yorumladıkları bir düşünceler bütünüdür. Kurallar ise, çiftlerin kendi aile bütünlükleri içerisinde oluşturduğu şeylerdir. Bir ailenin her birey tarafından kabul görmüş kurallara ve değerlere sahip olması o ailenin devam edebilirliği açısından oldukça önemlidir. Bu kuralların her birey için geçerli olması ancak gerekli bazı durumlarda da esneklik sağlayabilmesi doğru olacaktır.
  • Sorumluluk, paylaşım ve işbirliği. Evliliğin temel amaçlarından birisi de hayatı birlikte paylaşarak iyi-güzel her durumu bir arada yaşayabilmektir. Bir aile içerisindeki bireyler bir birleri ile ne kadar çok paylaşım içerisinde bulunuyorsa bir birlerine bağlılıkları da o kadar kuvvetli olacaktır. Tüm bu paylaşım içerisinde ise önemli olan karşılıklı sorumluluk alabilmek ve işbirliği içerisinde bulunabilmektir. Eşlerin eşit oranda sorumluluk alması, işbirliği içinde bulunması, evdeki çocukların yaşlarına uygun olarak sorumluluk alması bir ailenin iyi bir yapıya kavuşmasında oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Leave a Comment